Skip to content Skip to footer

2022.09.04-夜摩宮中偈讚品第二十

2022.09.04-夜摩宮中偈讚品第二十

如是諸佛法,是無上菩提;
假使欲暫聞,無有能得者。

若有於過去,信如是佛法;
已成兩足尊,而作世間燈。

若有當得聞,如來自在力;
聞已能生信,彼亦當成佛。

若有於現在,能信此佛法;
亦當成正覺,說法無所畏。

無量無數劫,此法甚難值;
若有得聞者,當知本願力。

若有能受持,如是諸佛法;
持已廣宣説,此人當成佛。

況復勤精進,堅固心不捨;
當知如是人,決定成菩提。

Leave a comment

万佛圣城星期日晚上實法師將繼續講解華嚴經十迴向品。

昆州時間:星期一中午 12:30 – 14:00
亞洲時間:星期一中午 10:30 – 12:00

講題:華嚴經十迴向品第二十五
Speaker主講:恒實法師
Meeting ID: 929 8519 9033 Passcode 密碼: 95482
越語翻譯 Zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/87977692844?pwd=RERxcFBnL2NyNmpqcGRVQTFteXZtZz09
Meeting ID: 879 7769 2844 Passcode: 922407

X