Skip to content Skip to footer

2022.05.01-昇夜摩天宮品第十九

2022.05.01-昇夜摩天宮品第十九

時,彼天王敷置座已,向佛世尊曲躬合掌,恭敬尊重,而白佛言:
善來世尊!善來善逝!善來如來,應,正等覺。唯願哀愍,處此宮殿。

時,佛受請,即昇寶殿。一切十方,悉亦如是。爾時,天王即自憶念,過去佛所,所種善根。承佛神力,而說頌言:

名稱如來聞十方,諸吉祥中最無上;
彼曾入此摩尼殿,是故此處最吉祥。

Leave a comment

万佛圣城星期日晚上實法師將繼續講解華嚴經十迴向品。

昆州時間:星期一中午 12:30 – 14:00
亞洲時間:星期一中午 10:30 – 12:00

講題:華嚴經十迴向品第二十五
Speaker主講:恒實法師
Meeting ID: 929 8519 9033 Passcode 密碼: 95482
越語翻譯 Zoom link:
https://us02web.zoom.us/j/87977692844?pwd=RERxcFBnL2NyNmpqcGRVQTFteXZtZz09
Meeting ID: 879 7769 2844 Passcode: 922407

X